Indledning

De senere år har turismen i både Danmark og Nordjylland været udfordret, og særligt kystturismen har oplevet tilbagegang. Dette er alvorligt i Nordjylland, hvor turismen har særligt stor økonomisk betydning.

Flere overnattende ferieturister og fortsat tiltrækning af møde– og konferencegæster er afgørende for Nordjyllands position som turistdestination.

Nordjylland har et stærkt brand som samlet turistdestination og et godt og varieret turismeprodukt.

På trods af dette udfordres den nordjyske position af stærk konkurrence fra lignende destinationer, ændrede feriemønstre og stor afhængighed af få markeder.

Regeringen har i 2014 vedtaget en ny vækstplan for turisme samt en ny national organisering af turismefremme, som afgørende ændrer forudsætningerne for den nordjysk turismefremmeindsats.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker et fortsat stærkt nordjysk samarbejde om at tiltrække turister til Nordjylland - både ferie– og mødegæster. 

 

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Rasmus Engsig
Konsulent
+45 25201556
ren@aalborg.dk