BRN er døren ind til et fælles Nordjylland

 

Nordjylland står i dag over for en række udfordringer. Vi bliver udfordret af en befolkningssammensætning med stadigt færre i den arbejdsdygtige alder, en tiltagende urbanisering samt en globalisering, der presser os på vores konkurrencedygtighed. Disse udfordringer er svære at stå alene med.

Kommuner, region og erhvervsliv har hver især forskellige styrker og svagheder, og som individuelle enheder kan vi let mangle gennemslagskraft i forhold til at imødekomme vores fælles udfordringer.

BRN er et nyt samarbejde mellem Region Nordjylland og regionens 11 kommuner. Formålet er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling. Vi skal arbejde på tværs af kommunegrænser og drage fordel af hinandens styrker i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Ved at finde fælles fodslag på tværs af kommunerne, regionen og erhvervslivet har vi en unik mulighed for at opnå den gennemslagskraft der skal til for at sætte Nordjylland på dagsordnen både nationalt og internationalt. BRN er døren ind til et fælles Nordjylland

Fælles om vækst og udvikling 

Fælles om fremtiden 

Fælles om Nordjylland

 

Vision

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via partnerskabet i Business Region North Denmark at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Parterne vil målrettet samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden inden for følgende indsatsområder:

  • Erhvervsudvikling og jobskabelse

  • Turisme

  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft

  • Infrastruktur 

  • Internationalt samarbejde

Mål

  • Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi

  • Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen

  • Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, så fælles midler kommer ’ud at arbejde’

  • Større udbytte af investeringer via partnerskabet og betydelig ekstern medfinansiering

  • Synliggørelse af regionens samlede kompetencer og styrkepositioner  for arbejdskraft og investorer

 

Organisering

Business Region North Denmark er en forening stiftet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Foreningens bestyrelsen består af de 11 nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, direktionen af de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren.

Bestyrelsen ønsker, at samarbejdets indsats tager afsæt i erhvervslivets ønsker og behov. Der er derfor nedsat et ErhvervsForum  bestående af over 30 kompetente og engagerede erhvervsledere samt uddannelse og forskning. ErhvervsForum kan foreslå initiativer og indsatsområder for bestyrelsen samt kvalitetssikre konkrete projekter.

BRN understøttes af et fælles sekretariat, som bemandes af en lang række medarbejdere fra kommuner og region. Sekretariatet samarbejder med de mange aktører, som udgør BRNs samarbejdspartnere. 

 

 

 

 

Økonomi

Der betales kontingent til foreningen. For 2015 er kontingentet 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.

De fælles midler er reserveret til projekt– og udviklingsaktiviteter og bevilges af vores bestyrelse.

 

Sagsgang for projekter

Nye projekter bliver til gennem en proces, som strækker sig fra idegenerering til evaluering.

Læs mere om, hvordan dit projekt kan blive en del af BRN

Download vores procesmodel her

 

Find dagsordner, referater, materialer mm.

Find materialer
Erhvervsudvikling og jobskabelse / 14.02.2017

Guldet i virksomheders affald

Flere virksomheder kan sortere plastaffald fra til genanvendelse. Sidste år brugte danske virksomheder og landbrug 500.000 tons plast, og en stor del af det ender som affald. En ny nordjysk kampagne skal sikre, at virksomheders plastaffald bliver genbrugt. Et tiltag der både skaber værdi for virksomhederne og miljøet....

Læs mere
Infrastruktur / 21.11.2016

Hjørring Kommune og TDC Group løfter i flok

Med en ny aftale mellem Hjørring Kommune og TDC Group bliver det lettere og billigere at sikre mobildækning til nordjyderne....

Læs mere
/ 30.09.2016

500 ekstra jobs til højtuddannede i Nordjylland

Med et samlet budget på 25 mio. kr. over 3 år er der tale om en af de største satsninger nogensinde på at øge antallet af højtuddannede i de Nordjyske virksomheder. Målet er at få 500 ekstra ind på virksomhederne. ...

Læs mere
/ 29.08.2016

Ny mand i spidsen for BRNs sekretariat

Carsten Sand Nielsen fra Sæby bliver ansat som ny sekretariatsleder for Business Region North Denmark (BRN) og bliver dermed manden, der skal videreføre det nordjyske samarbejde mellem de 11 kommuner og regionen....

Læs mere

Samarbejdspartnere

Sammen står vi stærkere!

Kontakt

Læs mere