Infrastruktur

Hjørring Kommune og TDC Group løfter i flok

Med en ny aftale mellem Hjørring Kommune og TDC Group bliver det lettere og billigere at sikre mobildækning til nordjyderne.

21. november 2016

Siden januar 2016 har TDC Group samarbejdet med Business Region North Denmark (BRN) om konkrete tiltag for at give bedre mobildækning til nordjyderne. Nu kan Hjørring Kommune og TDC Group præsentere en ny og tidssvarende aftale. Aftalen betyder, at lejen for mobilmaster der står på Kommunens grunde og ejendomme, bliver nedsat, samtidig med at man sikrer, at infrastrukturen kan forblive på Kommunens ejendomme i en ny periode.

En investering i fremtiden - til gavn for borgere og virksomheder


- Det er meget glædeligt, at Hjørring Kommune og TDC Group har indgået en aftale med afsæt i vores nye nordjyske politik for opstilling af mobilmaster. Det viser, at den tætte dialog og de fælles retningslinjer rent faktisk er med til at sænke barriererne, så vi sammen med branchen kan styrke mobil- og bredbåndsdækningen i Nordjylland til gavn for borgere og virksomheder, siger Lene Kjelgaard Jensen, formand for Business Region North Denmark (BRN).

Aftalen baner vej for endnu bedre dækning

TDC Group har forundersøgelser i gang til otte nye master i hele Region Nordjylland. Det er stadig en konkret vurdering, hvor de enkelte master skal rejses, herunder lokale hensyn f.eks. nabohøringer og kommunale tilladelser. Men med den nye aftale bliver det lettere og billigere for TDC Group at rejse mobilmaster i Hjørring og på kommunens grunde og bygninger.

- Jeg vil gerne rose Hjørring Kommune for at være en meget konstruktiv og ansvarlig samarbejdspartner. Kommunen ser os som dem, der kan løse deres behov for investeringer i fremtidens mange digitale muligheder. Det er penge vi kan investere i forsat at udvide Nordjyllands klart bedste mobilnet, udtaler koncerndirektør Peter Trier Schleidt

TDC Group samarbejder også med alle kommunerne i Region Nordjylland om at fremtidssikre lejevilkårene på de kommunalt ejede grunde og bygninger. Televirksomheden håber på, at den inden årets udgang har kortlagt, hvor i Regionen man kan arbejde videre med flere investeringer i infrastruktur, på de nye fremtidssikrede lejevilkår for mobilmaster.

Læs mere om bredbåndsprojektet i BRN.