Kvalificeret arbejdskraft

1315 nye studiejobs i Nordjylland

Siden 2015 er der skabt 1315 nye studiejobs i det offentlige i Nordjylland. Det svarer til et gennemsnit i perioden på 438 nye studiejobs årligt. Dertil kommer en række nye studiejobs oprettet i det private erhvervsliv.

11. april 2018

2015 besluttede BRN, at der i løbet af perioden 2015-2017 skulle oprettes 1000 nye studiejobs i Nordjylland. De 500 skulle oprettes i det offentlige mens de resterende 500 skulle oprettes i det private erhvervsliv. Undersøgelser viser, at relationer mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for dimittenders jobmuligheder efter endt uddannelse, og derved skulle initiativet bidrage til at fastholde flere dimmitender i Nordjylland, mindske ledigheden blandt disse samt øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft for de nordjyske SMV’ere. Der blev udarbejdet en fordelingsnøgle som viste fordelingen af de 500 offentlige studiejobs imellem de 11 kommuner.

Initiativet er nu afsluttet, og de endelige opgjorte tal viser, at det offentlige er lykkes med at skabe knap tre gange så mange studiejobs end måltallet. De største aftagere af studiejobs er Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune. De står tilsammen for 1073 af de 1315 studiejobs. I de øvrige kommuner i Nordjylland er andelen af studiejobbere dog også steget i samme periode.

"Vi ved, at joberfaring og kontakt med arbejdsmarkedet er vigtigt for at få de nyuddannede i job. Derfor satte vi initiativet 1000 nye studiejobs i gang, fordi vi gerne ville hjælpe til, at arbejdspladser og arbejdskraft bliver matchet bedre og tidligere end hidtil.", fortæller formand for BRN, Mogens Christen Gade.

Virksomhederne har også fået øjnene op for studiejobbere

Der ikke er opgjort præcise tal for antallet af studiejobs skabt i det private erhvervsliv, men meget peger på, at virksomhederne også er blevet mere opmærksomme på mulighederne for at ansætte en studiejobber på baggrund af initiativet.
 

"Vi kan se, at flere og flere virksomheder slår stillinger op via vores studiejobportal www.studiejobsnordjylland.dk, og vi kan samtidigt mærke, at det er en mulighed, som virksomhederne er blevet mere opmærksomme på, når vi kommer ud og snakker med dem." siger Erhvervschef i Brønderslev Kommune, Marianne Gade.

En af de virksomheder, som har fået øjnene op for gevinsten ved at ansætte en højtuddannet i et studiejob er garngrosissten Mayflower i Brønderslev. Faktisk blev de så glade for deres nye studiejobber, Paw, som er uddannet digital konceptudvikler, at de fastansatte ham efter endt uddannelse. Direktør John Svendsen fortæller:

" Egentlig var det et tilfælde, at vi fik Paw tilknyttet virksomheden efter en snak med erhvervskontoret. De foreslog os at tage Paw ind nogle timer om ugen til at hjælpe med kommunikationsopgaver. Ret hurtigt blev Paw en del af huset, fordi han passede så godt ind i vores kultur og arbejdsform – og fordi vi kunne mærke, at han gjorde en reel forskel på vores kommunikationsaktiviteter. Derfor gik der heller ikke lang tid, før vi tilbød ham fuld tid."

Paw er nu ansvarlig for Mayflowers sociale medier, fotografering af nye kollektioner og er producent på diverse marketingmaterialer.

"Vi kan se på vores sociale medier, at der er sket en markant stigning i den aktivitet, der er på vores sider, siden vi fik tilknyttet Paw. Vi er eksempelvis gået fra 10.000 følgere til 25.000 følgere på vores facebookside. ", fortæller John Svedsen. Ud over Paw, har Mayflower også tilknyttet en række studentermedhjælpere til at oversætte og besvare henvendelser fra deres udenlandske kunder, og så har de Josefine, som har til opgave at finde på spændende hækleopskrifter i sit studiejob.

"De unge mennesker er blevet en del af DNA'en heroppe. Den blandede aldersgruppe og de unges tilgang til tingene er godt for arbejdspladsen, og jeg kan kun forestille mig, at vi fortsætter med at have studerende tilknyttet i fremtiden.", fortæller John Svendsen.

John Svendsen har følgende råd til andre virksomheder, som overvejer at ansætte en studentermedhjælper:

"Spring ud i det! Lad dem bruge det, de har lært. De unge kan bidrage med ny viden og anderledes måder at gøre tingene på, og det giver effekt. Det er også en god ide at være fleksible - især hvis man har adresse uden for Aalborg, hvor de unge oftest bor. Lav arbejdstiderne fleksible og giv dem nogle opgaver, som både kan løses hjemmefra og via arbejdspladsen.", afslutter han.

Fortsat fokus på studiejobs i Nordjylland

Bestyrelsen i BRN fastholder, at dagsordenen er vigtigt, og at kommunerne og regionen fortsat skal arbejde for at få flere højtuddannede i studiejob. Fremadrettet bliver håndteringen af de offentlig studiejobs forankret hos HR-cheferne i kommunerne og regionen, mens de nordjyske erhvervschefer (NES), vil varetagen opgaven på det private område. Derudover fastholdes den fælles studiejobportal www.studiejobnordjylland.dk også fremadrettet, hvor det er muligt for studerende at se jobopslag, og muligt for de nordjyske virksomheder at slå stillinger op.

Paw fra Mayflower.

 

Oversigt over akkumulerede studiejobs siden 2015.

Læs mere:

www.studiejobnordjylland.dk

https://www.facebook.com/studiejobnordjylland