Indledning

De senere år har turismen i både Danmark og Nordjylland været udfordret, og særligt kystturismen har oplevet tilbagegang. Dette er alvorligt i Nordjylland, hvor turismen har særligt stor økonomisk betydning.

Flere overnattende ferieturister og fortsat tiltrækning af møde– og konferencegæster er afgørende for Nordjyllands position som turistdestination.

Nordjylland har et stærkt brand som samlet turistdestination og et godt og varieret turismeprodukt.

På trods af dette udfordres den nordjyske position af stærk konkurrence fra lignende destinationer, ændrede feriemønstre og stor afhængighed af få markeder.

Regeringen har i 2014 vedtaget en ny vækstplan for turisme samt en ny national organisering af turismefremme, som afgørende ændrer forudsætningerne for den nordjysk turismefremmeindsats.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker et fortsat stærkt nordjysk samarbejde om at tiltrække turister til Nordjylland - både ferie– og mødegæster. 

 

Etablering af Destination Nordjylland

Organisationsstrukturen for turismeområdet har fået en overhaling.

Læs mere

Nøglepersoner

Lise-Lotte Stisager
Formand for tovholdergruppen for turisme/Chefkonsulent Frederikshavn Kommune
+45 20 16 68 94
lisg@frederikshavn.dk

Anne Nøhr Ringgren
Kommunikationsansvarlig for turisme
+45 72 57 89 86
rin@jammerbugt.dk