Indledning

Alle virksomheder må forholde sig til den globale virkelighed, enten direkte eller via kunder og leverandører. Det gælder både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Fortsat internationalisering af regionen er derfor en vigtig faktor for fremtidig konkurrenceevne.

Flere internationale samarbejdspartnere er et skridt mod øget internationalisering. Et andet naturligt skridt er deltagelse i EU-projekter.

EU har afsat mange midler til forskning, udvikling og implementering af ny viden via transnationale projekter - midler som Nordjylland tidligere ikke har fået så stor andel af.

Nu reduceres de regionale EU-fonde imidlertid betydeligt, og der er anledning til at opprioritere den regionale indsats for at få adgang til de konkurrenceudsatte midler. 

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker derfor markant at styrke indsatsen for øget hjemtag af EU-midler og anden ekstern finansiering til de nordjyske virksomheder og offentlige parter.

Samtidig kan der på regionalt niveau gøres flere fælles indsatser målrettet markeder med særligt potentiale.

 

International House North Denmark

Lettere adgang til det offentlige skal sikre bedre betingelser for internationale borgere i Nordjylland.

Læs mere

Nøglepersoner

Michael Christiansen
Formand for tovholdergruppen for internationalt samarbejde/Chefkonsulent Mariagerfjord Kommune
+45 97 11 30 43
michc@mariagerfjord.dk

Mikkel Mørk
Kommunikationsansvarlig for internationalt samarbejde
+45 99 17 18 16
mimo@thisted.dk