Indledning

Den fysiske og digitale infrastruktur er med til at definere rammerne for borgere og virksomheder i Nordjylland. En velfungerende infrastruktur er en afgørende forudsætning for at adressere demografiudviklingen og urbaniseringen i Nordjylland samt at understøtte den fortsatte vækst.

Fysisk og digital infrastruktur skal sikre god tilgængelighed, mens strategisk infrastruktur skal sikre, at kommuner og region i fællesskab fremmer en positiv udvikling for Nordjylland. Begge tilgange er relevante for samarbejdet.

Strategisk infrastruktur dækker over koordineringen af strategier mellem aktører og samordning med REVUS. Den overordnede planlægning i den enkelte kommune har stor betydning for planlægningen i de omkringliggende kommuner.

Enkelte steder i Danmark samarbejder flere kommuner om planstrategier i erkendelse af, at områderne er funktionelt sammenhængende områder.

 

Fremkommelighedsanalyse

Etablering af beslutningsgrundlag med anbefaling af indsatser til forbedring af fremkommeligheden i Nordjylland.

Læs mere

Nøglepersoner

Morten Lemvigh
Formand for tovholdergruppen for infrastruktur/Kontorchef Region Nordjylland
+45 97 64 82 67
mol@rn.dk

Klaus Munkhøj
Kommunikationskonsulent Region Nordjylland
+45 97 64 84 20
k.munkhoej@rn.dk