Indledning

Fastholdelse af nuværende arbejdspladser og etablering af nye er helt afgørende for Nordjyllands udvikling.  

De seneste år har været udfordrende for mange virksomheder i regionen, og flere kommuner har oplevet nedgang i antal arbejdspladser.

Samtidig er der skabt nye jobs indenfor de brancher, der repræsenterer væksterhverv som energi, sundhed, IKT, det maritime område, logistik, fødevarer mv.—og disse brancher er stærke i Nordjylland.

Nordjylland har gode forudsætninger for at skabe vækst og arbejdspladser i de kommende år.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker derfor at styrke samarbejdet om de nordjyske styrkepositioner via samarbejdet i Business Region North Denmark.

Væksthus Nordjylland har i tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer en vigtig rolle i at understøtte iværksætteri og vækst i de etablerede virksomheder. Denne indsats skal vedvarende prioriteres og udvikles.

 

 

Qualify - produktion og innovation

BRN støtter projektet Qualify, som skal medvirke til øgede samarbejder i Nordjylland og med multinationale virksomheder.

Læs mere

Nøglepersoner

Anders Stryhn
Formand for tovholdergruppen for erhverv og jobskabelse/Erhvervs-,Turist- og Landdistriktschef Jammerbugt Kommune
adt@jammerbugt.dk

Christian Michaelsen
Kommunikationsansvarlig for erhvervsudvikling og jobskabelse
+45 99 66 70 18
chmi@vesthimmerland.dk