Turisme

Udbud på konsulentopgave til fælles nordjysk turismestrategi

Annoncering af udbud af konsulentopgave i forbindelse med udarbejdelse af en fælles nordjysk turismestrategi.

19. december 2017

BRNs Bestyrelse har besluttet, at BRN igangsætter udarbejdelse af en fælles strategi for Nordjylland som turistdestination, og at det nordjyske turismeerhverv involveres tæt i udarbejdelsen og eksekveringen heraf.
Formålet med turismestrategien er at sætte en strategisk retning for, hvad vi kan og vil samarbejde om på tværs af det nordjyske turismeerhverv og turismefremmesystem for at medvirke til øget vækst og udvikling i nordjysk turisme. Blandt andet følgende mål vil indgå heri:

  • Forøgelse af markedsandel og antal overnatninger 
  • Styrkelse af markedsføringen og branding af Nordjylland 
  • Produkt- og forretningsudvikling med fokus på kvalitet og service 
  • Forbedring af rammevilkår, jobskabelse m.v.
 

Turismen spiller en vigtig rolle i Nordjylland. I 2016 omsatte danske og udenlandske turister samlet for 11 mia.kr og var derigennem med til at skabe, hvad der svarer til 14.600 fuldtidsarbejdspladser.
Selvom Nordjyllands vækstrater går i den rigtige retning, så stagnerer væksten i forhold til øvrige dele af Danmark. For at Nordjylland igen kan få en større del i den globale turismevækst, skal der udarbejdes en samlet nordjysk turismestrategi for perioden 2018 – 2021.

Strategien skal sætte rammen for den fælles markedsføring af Nordjylland som én turistdestination og for produkt- og kompetenceudviklingen inden for nordjysk turisme.  Den skal derfor forholde sig til de eksisterende turismestrategier og handlingsplaner på nationalt niveau samt til de internationale og nationale turismetrends og udfordringer. Den skal fokusere på de nordjyske turismeudfordringer samt muligheder og sætte en klar strategisk retning for, hvad man kan og vil samarbejde om på tværs af det nordjyske turismeerhverv.

 

 

 

 

 

 

Fakta: 

  • Deadline for tilbud: 11. januar 2018
  • Budgetramme: 100.000 kr.
  • Tidsperiode: Januar til maj 2018
 

Læs mere:

Se procesplan for forløbet

Se opgavebeskrivelsen her

 

Kontakt:

Sekretariatsleder Henrik Hartmann Jensen 
Mail: hhj@aalborg.dk
Mobil: 2520 1571

Konsulent Rasmus Engsig
Mail: ren@aalborg.dk
Mobil: 2520 1556