Talstærkt er en rapport, der indeholder udvalgte nøgletal og statistikker for hver af de 11 kommuner i Nordjylland og samlet for hele regionen. Rapporten viser oversigt over:

  • Befolkning
  • Arbejde og levevilkår
  • Erhverv og værdiskabelse
  • Turisme

 Talstærkt er udarbejdet af Region Nordjyllands analyseafdeling, som har stået for at indsamle de brugte data og bearbejde disse i brugbare tabeller og modeller. Valgtet af indikatorer er sket i samarbejde med BRNs fem tovholdergrupper, som har givet inputs til, hvilke tal og statistikker der ville være værdigfulde i publikationen. 
Formålet med Talstærkt har været at give hver kommune et værktøj til at arbejde strategisk med deres vækst og udvikling. Rapporten er således tænkt som en hjælp til at skabe overblik over egen kommunes nøgletal for derved at give mulighed for at styrke arbejdet på udvalgte områder.

Det endelige resultat er blevet 12 forskellige rapporter - en for hver kommune og en samlet for hele regionen - som er blevet uddelt på sidste sekretariatsledelsesmøde d. 9. januar 2017. Derudover findes publikationerne i digitale udgaver, som er sendt rundt til alle i BRNs tovholdergrupper. Det er hensigten, at hver kommune selv sørger for at distribuere rapporten ud til relevante nøglepersoner og medarbejdere. 

Talstærktkan downloades og læses her på siden. Ønsker du at modtage rapporten for din kommune, er du velkommen til at skrive til BRNs kommunikationsansvarlige, Heidi Holler på hh@aalborg.dk

Læs Talstærkt her:

Eller læs rapporterne for de enkelte kommuner her:

Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord 
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg