Mogens Christen Gade overtager formandsposten efter Lene Kjelgaard Jensen (K), forhenværende borgmester i Thisted Kommune, som har været formand siden BRN startede tilbage i 2015.

”Jeg ser meget frem til at fortsætte arbejdet med fælles vækst og udvikling på den erhvervspolitiske bane i Nordjylland. BRN er et vigtigt vækstorgan i Nordjylland, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for det fremadrettede arbejde. ” fortæller Mogens Christen Gade og fortsætter:

” Fremadrettet vil vi gennem BRN arbejde mere fokuseret på at samle og løfte fælles nordjyske mærkesager, herunder arbejdet med at få vedtaget linjeføringen af den 3. limfjordforbindelse og få skabt en mere koordineret indsats på tværs af kommunerne på turismeområdet. ”, afslutter han. 

Bestyrelsen i BRN består af de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden. Udover ny formand, har bestyrelsen også budt velkommen til tre nye medlemmer, som automatisk er udpeget via deres borgmesterpost. Således er Ulla Vestergaard (S), borgmester i Thisted Kommune, Karsten Nielsen (DF), borgmester i Læsø Kommune og Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Alle tre er tiltrådt som bestyrelsesmedlem i BRN for de kommende fire år.

Ulla Astmann (S), regionsrådsformand og Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg Kommune blev valgt som næstformænd.

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, og har til formål at fremme og igangsætte initiativer, som skal bidrage til øget vækst og jobskabelse i Nordjylland. Fokusområderne er adgang til kvalificeret arbejdskraft, turisme, internationale samarbejder, erhvervsudvikling og infrastruktur.

Et af de store fokusområder i 2018 er en ny fælles, nordjysk turismestrategi, som skal sikre fortsat og øget vækst i turismesektoren på tværs af hele regionen. Derudover arbejdes der på et fælles udbud for at sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland samt en indsats for sikring af adgangen til kvalificeret arbejdskraft til det nordjyske erhvervsliv.